Vågen äldreboende och förskola

Hemsö bygger unik förskola och äldreboende

  • Höga krav på hållbarhet
  • Unik framtidsbyggnad
  • Pågående verksamhet i närheten

I nära samverkan med Hemsö utvecklar IN3PRENÖR projekt Vågen för framtidens förskola och äldreboende. I inledande fas projekteras program- och systemhandling för utförande på totalentreprenad.

Kombinationen förskola och äldreboende i samma fastighet är både unik och inspirerande. Förskolan inrymmer 80 barn och äldreboendet har plats för 80 boende.

Grundläggning sker med pålning och den prefabricerade stommen projekteras med en integrerad fasadlösning.

I direkt anslutning till fastigheten finns en park och skola som är i drift under hela byggtiden. Projektet innefattar även en gård för förskolan samt en takterrass för äldreboendet. Byggnationen är en del av stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern i Upplands Väsby.

Projektet har höga ambitioner vad gäller hållbarhet och begränsad miljöpåverkan. Den nya byggnaden har högt ställda miljökrav och ska certifieras enligt Svanen samt eftersträva att nå Miljöbyggnad guld avseende indikatorn energianvändning. Projektet beräknas färdigställt i slutet av 2022.

Projektfakta

Stad
Stockholm, Upplands Väsby
Beställare
Hemsö
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
2020
Färdigställande
2022
Storlek
6 500 m2