Samverkan med IN3PRENÖR

"Vårt företag är mer mycket mer än siffror och hårda värden. Det är en plats där det skapas, där det samarbetas, där många visioner och ambitioner ska mötas. Det är en plats där vi lever en stor del av våra liv. Därför är det viktigt att det finns en tydlig passion hos ett företag. Och vi tror att passionen också är en av de saker som skiljer ut oss från konkurrenterna." — Anders Bysell, VD, IN3PRENÖR

Det börjar med en samsyn

Ett framgångsrikt samverkansprojekt består i grunden av att projektets parter har en samsyn. Och att vi tillsammans tar ansvar för att projektet präglas av öppenhet, förtroende och ärlighet. I ett samverkansprojekt med IN3PRENÖR ska detta vara tydligt genom hela projektet. Med en effektiv organisation som förstår samverkan fullt ut ser vi till att komplexa projekt blir väsentligt mycket enklare och mer inspirerande att genomföra.

En enklare väg skapar större värden

Syftet med samverkan är att skapa en enklare väg genom projektet fram till den färdiga produkten och att därmed möjliggöra större värden för parterna. Då går det inte att endast luta sig mot processer och teknik – det är alltid människor som måste fungera tillsammans. Hos IN3PRENÖR möter du som kund eller samarbetspartner människorna före processerna!

Hur gör vi det?

Vi gör alltid vårt yttersta för att förstå vad som är viktigt för beställare och slutkund för att därmed kunna möta upp mål och ambitioner gällande ekonomi, tid och kvalitet. Utifrån projektets mål och ambitioner beslutar vi gemensamt hur projektet ska genomföras.

Genom att dela med oss av erfarenheter från tidigare projekt kan vi också proaktivt möta upp projektens utmaningar.

Vårt egenutvecklade arbetssätt ”Grundspelet” bygger på ett projektgenomförande i samverkan. Grundspelet säkerställer att projektets medarbetare tar ansvar och att vi löpande implementerar förbättringsåtgärder. Våra medarbetare utvecklas även kontinuerligt i ledarskap och samverkan.