Vår verksamhet

Snabba fakta om IN3PRENÖR

  • IN3PRENÖR AB är ett privatägt byggbolag med verksamhet i Stockholm och Uppsala.
  • På företaget arbetar 130 medarbetare. Vi tycker att vår företagskultur är extremt viktig, vilket bl a gör att vi har låg personalomsättning.
  • Vi har egna yrkesarbetare.
  • Våra kunder är ledande fastighetsbolag samt utvalda ledande fastighetsbolag samt företag och organisationer inom offentlig sektor.
  • Bland projekten återfinns kontor, skolor, sjukhus, sportanläggningar, hotell, publika byggnader samt kommersiella lokaler.
  • IN3PRENÖR har sedan 2011 vuxit organiskt till en årsomsättning på 1,7 MDSEK.
  • Att leverera komplexa byggprojekt effektivt är företagets största fokus, projekten bedrivs till 90 procent i olika typer av samverkansentreprenader tillsammans med våra kunder.
  • IN3PRENÖR genomför ca 60 projekt per år.

   

  NÅGOT MER

  • Vi arbetar med våra kunder i tidiga skeden, i många fall långt innan det finns något hus ritat. IN3PRENÖR bidrar med erfarenhet vid utformning, kalkylering och planering. Vid genomförandet tar vi totalansvar för tid, kostnad och ekonomi.

   

  • Vårt arbetssätt är enkelt och personligt. Vi kallar det ”Grundspelet”. Det gör komplexa projekt begripliga samt gör att vi ser en helhet samtidigt som vi får med oss detaljerna.

   

  • IN3PRENÖRs långsiktiga strategi är att utvecklas i takt med att våra medarbetare växer i våra projekt. Vi rekryterar internt, vi lär oss av varandra genom tvärgrupper, mentorskap, internutbildningar och kontinuerlig utveckling av vårt arbetssätt, ”Grundspelet”

   

  • När du anlitar oss får du en snabb prestigelös samarbetspartner. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att leverera.

 

vision

Vår vision är att vara kundens självklara val vid genomförande av byggentreprenader och att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

affärsidé

Att leverera byggentreprenader i samverkan med utvalda kunder. Detta sker genom vår effektiva byggprocess med kompetenta och engagerade medarbetare. Vi är drivna och gör vårt yttersta för att ständigt utvecklas. Vårt arbetssätt säkerställer att vi tar hand om kundens och samhällets krav på ett effektivt sätt. Vi är långsiktiga och värdesätter medarbetare, kunder och leverantörer.

Våra kärnvärden

Enkelhet

 • Vi utför våra uppdrag på ett snabbt och effektivt sätt.
 • Vi genomför våra projekt med korrekta affärsrelationer och ömsesidig respekt.
 • Vi tillåter inte att tids- och/eller kostnadskrav inskränker på arbetsskydd och god arbetsmiljö.

Engagemang

 • Vi skapar trivsel och laganda på våra arbetsplatser.
 • Vi eftersträvar alltid att skapa långsiktiga relationer till affärspartners och leverantörer.
 • Vi anlitar och samarbetar endast med seriösa aktörer och motverkar aktivt svart arbetskraft.
 • Vi utför våra uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och inom ramen för god affärsetik och moral.

Energi

 • Vi är positiva, ser möjligheter och är uppriktiga mot varandra.
 • Vi utför våra uppdrag med stor kunskap samt respekt gentemot varandra.
 • Vi efterlever och respekterar ingångna avtal och överenskommelser.