Vår verksamhet

Snabba fakta om IN3PRENÖR

  • IN3PRENÖR AB är ett privatägt byggbolag med verksamhet i Stockholm och Uppsala.
  • På företaget arbetar 130 medarbetare. Vi tycker att vår företagskultur är extremt viktig, vilket bl a gör att vi har låg personalomsättning. personer är anställda hos oss, vi har låg personalomsättning.
  • Vi har egna yrkesarbetare.
  • Våra kunder är ledande fastighetsbolag samt utvalda ledande fastighetsbolag samt företag och organisationer inom offentlig sektor.
  • Bland projekten återfinns kontor, skolor, sjukhus, sportanläggningar, hotell, publika byggnader samt kommersiella lokaler.
  • IN3PRENÖR har sedan 2011 vuxit organiskt till en årsomsättning på 1,6 MDSEK.
  • Att leverera komplexa byggprojekt effektivt är företagets största fokus, projekten bedrivs till nästan 100 procent i olika typer av samverkansentreprenader tillsammans med våra kunder.

   

  NÅGOT MER

  • Vi arbetar med våra kunder i tidiga skeden, i många fall långt innan det finns något hus ritat. IN3PRENÖR bidrar med erfarenhet vid utformning, kalkylering och planering. Vid genomförandet tar vi totalansvar för tid, kostnad och ekonomi.

   

  • Vårt arbetssätt är enkelt och personligt. Vi kallar det ”Grundspelet”. Det gör komplexa projekt begripliga och gör att vi ser en helhet samtidigt som vi får med oss detaljerna.

   

  • IN3PRENÖRs långsiktiga strategi är att utvecklas i takt med att våra medarbetare växer i våra projekt. Vi rekryterar internt, vi lär oss av varandra genom tvärgrupper, mentorskap, internutbildningar och kontinuerlig utveckling av vårt arbetssätt, ”Grundspelet”

   

  • När du anlitar oss får du en snabb prestigelös samarbetspartner. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att leverera.

 

vision

Vår vision är att vara kundens självklara val vid genomförande av byggentreprenader och att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

affärsidé

Vår affärsidé är att vara en byggentreprenör som i samverkan med kunden levererar totallösningar av entreprenader och tjänster för ledande fastighetsbolag samt företag och organisationer inom offentlig sektor.

Våra kärnvärden

Enkelhet

 • Vi utför våra uppdrag på ett snabbt och effektivt sätt.
 • Vi genomför våra projekt med korrekta affärsrelationer och ömsesidig respekt.
 • Vi tillåter inte att tids- och kostnadskraven inskränker på arbetsskydd och god arbetsmiljö.

Engagemang

 • Vi skapar trivsel och laganda på våra arbetsplatser.
 • Vi eftersträvar alltid att skapa långsiktiga relationer till affärspartners och leverantörer.
 • Vi anlitar och samarbetar endast med seriösa aktörer och motverkar aktivt svart arbetskraft.
 • Vi utför våra uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och inom ramen för god affärsetik och moral.

Energi

 • Vi är positiva, ser möjligheter och är uppriktiga mot varandra.
 • Vi utför våra uppdrag med kunskap samt respekt gentemot varandra.
 • Vi efterlever och respekterar ingångna avtal och överenskommelser.