Vår verksamhet

Snabba fakta om IN3PRENÖR

  • IN3PRENÖR AB är ett privatägt byggbolag med verksamhet i Stockholm och Uppsala.
  • 120 personer är anställda hos oss, vi har låg personalomsättning.
  • Vi har egna yrkesarbetare.
  • Våra kunder är utvalda ledande fastighetsbolag och offentlig sektor.
  • Dagens renodlade IN3PRENÖR har sedan nystarten 2011 vuxit organiskt till en omsättning på 1,2 MDSEK rullande 12 månader.
  • Att leverera komplexa byggprojekt effektivt är vårt största fokus. projekten bedrivs till 80% i olika typer av samverkansentreprenader med våra kunder.

   

  NÅGOT MER

  • Vi arbetar med våra kunder i tidiga skeden, i många fall långt innan det finns något hus ritat. IN3PRENÖR bidrar med erfarenhet vid utformning, kalkylering och planering. Vid genomförandet tar vi totalansvar för tid, kostnad och ekonomi.

   

  • Vi är enkla och personliga i vårt arbetssätt som vi kallar ”GRUNDSPELET”  Vårt arbetssätt gör komplexa projekt begripliga. Ser en helhet samtidigt som vi har förmågan att få med oss detaljer.

   

  • IN3PRENÖRs långsiktiga strategi är att utvecklas i takt med att våra medarbetare växer i våra projekt. Vi rekryterar internt, vi lär oss av varandra genom våra tvärgrupper, mentorskap, internutbildning och utveckling av vårt arbetssätt.

   

  • När du anlitar oss får du en snabb prestigelös samarbetspartner. Vi kommer göra vårt yttersta för att leverera.

 

vision

Vår vision är att vara kundens självklara val vid genomförande av byggentreprenader och att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

affärsidé

Vår affärsidé är att vara en byggentreprenör som i samverkan med kunden levererar totallösningar av entreprenader och tjänster inom kommersiellt byggande. Detta genom en effektiv byggprocess, till rätt pris, -tid, -kvalitet, -miljö, -arbetsmiljö och med kompetenta och engagerade medarbetare. Vi arbetar för långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Våra kärnvärden

Enkelhet

 • Vi utför våra uppdrag på ett snabbt och effektivt sätt
 • Vi genomför våra projekt med korrekta affärsrelationer och ömsesidig respekt.
 • Våra uppdrag skall vara i linje med allmän rättsuppfattning och skall anses acceptabla ur allmän synpunkt.
 • Vi tillåter inte att tids- och kostnadskraven inskränker på arbetsskydd och god arbetsmiljö.

Engagemang

 • Vi skapar trivsel och laganda på våra arbetsplatser
 • Vi eftersträvar att skapa långsiktiga affärspartner- och leverantörsrelationer
 • Vi anlitar och samarbetar endast med seriösa aktörer och motverkar aktivt svartjobb
 • Vi utför våra uppdrag på fackmannamässigt sätt och inom ramen för god affärsetik och moral

Energi

 • Vi är positiva, ser möjligheter och är uppriktiga mot varandra
 • Vi utför våra uppdrag med kunskap och respekt mot varandra
 • Vi efterlever och respekterar ingångna avtal och överenskommelser