Vår verksamhet

Snabba fakta om IN3PRENÖR

  • IN3PRENÖR AB är ett privatägt byggbolag med verksamhet i Stockholm och Uppsala.
  • På företaget arbetar 150 medarbetare. Vi tycker att vår företagskultur är extremt viktig, vilket bl a gör att vi har låg personalomsättning.
  • Vi har egna yrkesarbetare.
  • Våra kunder är ledande fastighetsbolag samt utvalda företag och organisationer inom offentlig sektor.
  • Bland projekten återfinns kontor, skolor, sjukhus, sportanläggningar, hotell, publika byggnader samt kommersiella lokaler.
  • IN3PRENÖR har sedan 2011 vuxit organiskt till en årsomsättning på 2 MDSEK.
  • Att leverera komplexa byggprojekt effektivt är företagets största fokus, projekten bedrivs till 90 procent i olika typer av samverkansentreprenader tillsammans med våra kunder.
  • IN3PRENÖR genomför ca 60 projekt per år.

   

  NÅGOT MER

  • Vi arbetar med våra kunder i tidiga skeden, i många fall långt innan det finns något hus ritat. IN3PRENÖR bidrar med erfarenhet vid utformning, kalkylering och planering. Vid genomförandet tar vi totalansvar för tid, kostnad och ekonomi.

   

  • Vårt arbetssätt är enkelt och personligt. Vi kallar det ”Grundspelet”. Det gör komplexa projekt begripliga samt gör att vi ser en helhet samtidigt som vi får med oss detaljerna.

   

  • IN3PRENÖRs långsiktiga strategi är att utvecklas i takt med att våra medarbetare växer i våra projekt. Vi rekryterar internt, vi lär oss av varandra genom tvärgrupper, mentorskap, internutbildningar och kontinuerlig utveckling av vårt arbetssätt, ”Grundspelet”

   

  • När du anlitar oss får du en snabb prestigelös samarbetspartner. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att leverera.

 

vision

Att vara kundens självklara val vid genomförande av byggentreprenader och att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

affärsidé

Att leverera byggentreprenader i samverkan genom en effektiv byggprocess där kompetenta och engagerade medarbetare tar stort eget ansvar.

Våra värderingar

Enkelhet
Vi ska utföra våra uppdrag på ett snabbt och effektivt sätt samt sträva efter enkel och tydlig kommunikation internt och externt.

Engagemang
Vi ska skapa trivsel, kreativitet och laganda på våra arbetsplatser samt förstå och ta ansvar för våra kunders ambitioner och mål.

Energi
Vi ska ha ett positivt förhållningssätt, se möjligheterna och vara drivna.