Utsäljeskolan

Nybyggnation av grundskola i Huddinge

I Segeltorp, Huddinge Kommun, genomför IN3PRENÖR i samverkan med HUSF nybyggnation av en grundskola.

Den nya skolan byggs för årskurs F-9 samt en integrerad grundsärskola om 40 elever. Det kommer skapas lokaler för funktioner som tillagningskök, idrott, NO, slöjd, musik och hemkunskap och en
fullstor idrottshall. Vid färdigställandet kommer den nya skolan att rymma cirka 940 elever samt 115 medarbetare.

Projektet utförs på totalentreprenad i samverkan där båda partner varit delaktiga tidigt i projektet och bidragit med sina erfarenheter samt kompetenser för att gemensamt åstadkomma en bättre
helhetslösning än vid en traditionell entreprenad.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Bild: HMXW arkitekter

Projektfakta

Stad
Stockholm, Segeltorp
Beställare
Huddinge Samhällsfastigheter, HUSF
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
augusti 2021
Färdigställande
februari 2024
Storlek
14 000 kvm