Ursvik Entré, Sundbyberg

I samverkan med Nordisk Renting och Ursvik Entré AB bygger IN3PRENÖR om befintlig byggnad inom fastigheten Stockmakaren 1, Ursvik Entré i Rissne, Sundbyberg.

Projektet omfattar 14 600 kvm kontor för hyresgästerna Visma EssCom och Sida samt Ursviks Vårdcentral.

Byggnationen omfattar kontorsverksamhet med tillhörande funktioner såsom konferens- och mötescenter, datahall och arkiv samt vårdverksamhet.

Projektet kommer att färdigställas successivt med tillträde från sen höst 2021 till sommaren 2022.

  • Vi ser vårt samarbete med IN3PRENÖR som ett viktigt steg i vår framtida utveckling av Ursvik Entré. IN3PRENÖR har lagt stor vikt vid såväl hållbarhetsfrågor, socialt engagemang som leverans och projektledning när det gäller att skapa ändamålsenliga lokaler för Sida, Visma EssCom och Ursviks Vårdcentral, säger Caroline Bertlin VD Nordisk Renting.

 

  • Vi är väldigt glada att IN3PRENÖR:s modell för samverkan uppskattas av marknaden. Den här typen av projekt passar vår engagerade organisation perfekt och vi kommer att säkerställa en effektiv och trygg leverans av projektet, säger Anders Bysell, vVD på IN3PRENÖR.

Projektfakta

Beställare
Nordisk Renting
Entreprenadform
Samverkan
Projektstart
Q2 2021
Färdigställande
Q3 2022
Projekttyp
Ombyggnad
Storlek
14 600 kvm