Trafikverket

  • Cityprojekt
  • Ombyggnad
  • Återbruk

På totalentreprenad har IN3PRENÖR genomfört ombyggnad och hyresgästanpassning av Björkgatan 73 åt Setune Fastigheter. Lokalerna hyrs av Trafikverket.

Projektet är en ombyggnation av befintliga kontorslokaler till ett modernt aktivitetsbaserat kontor med tillhörande mötes- och konferenslokaler.

Projektet har aktivt arbetat med återbruk och har haft som fokus att nyttja befintliga konstruktioner, installationer och material i så stor utsträckning som möjligt.

Projektfakta

Stad
Uppsala
Beställare
Setune Fastigheter AB
Entreprenadform
Totalentreprenad
Projektstart
sep 2021
Färdigställande
mars 2022
Storlek
2 500 kvm