Tele2:s nya huvudkontor

I samverkan med Klövern har vi fått uppdraget att projektera och bygga på totalentreprenad en nybyggnad av kontorshus, Kv Isafjord 1B, med tillhörande vägar och markbehandling.

Byggnaden inrymmer huvudkontor för Tele2 samt kontorsytor för framtida kontors- hyresgäster, gemensamhetsytor och ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar.

Projektet genomförs med kvalitets- och miljötänk i alla moment från projektering, byggskedet, användandet och driften av det färdiga huset. Det är ett komplext projekt i stadsmiljö i Kista. Detta ställer stora krav på hänsyn till grannar, omgivningen, logistik, samverkan och samordning såväl tekniskt som tidsmässigt.

Byggnaden grundläggs under grundvattennivån vilket medför komplicerade grund- förhållanden med både bergsprängning, spont och pålning samt vattentäta konstruktioner. Huset är platsgjutet i botten och övriga byggnadsdelar utförs med stor prefabriceringsgrad.

Bilden på byggnaden är tagen från arkitektbyrån BAU:s hemsida, www.bau.se

 

Projektfakta

Projekttyp
Nybyggnation
Region
Stockholm
Projektstart
Sommaren 2014
Färdigställande
Sommaren 2016
Rubrik
Relaterat
Storlek
35 000 kvm
Beställare
Klövern
Entreprenadform
Totalentreprenad i Samverkan