Tele2 huvudkontor, Kista Stockholm

  • Nyproduktion
  • Miljövänligt
  • Coolt

I samverkan med Klövern projekterar och bygger IN3PRENÖR på totalentreprenad nytt huvudkontor för Tele2 med tillhörande vägar och markbehandling.

Byggnaden inrymmer huvudkontor för Tele2 samt kontorsytor för framtida kontorshyresgäster, gemensamhetsytor och ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar.

Projektet genomförs med kvalitets- och miljötänk i alla moment från projektering, byggskede, användande och drift av det färdiga huset. Det är ett komplext projekt vilket ställer stora krav på hänsyn till grannar, omgivningen, logistik, samverkan och samordning såväl tekniskt som tidsmässigt.

Byggnaden grundläggs under grundvattennivån vilket medför komplicerade grundförhållanden med både sprängning, spont och pålning samt vattentäta konstruktioner. Huset är platsgjutet i botten och övriga byggnadsdelar utförs med hög prefabriceringsgrad.

Bild: BAU arkitektbyrå

Projektfakta

Projekttyp
Nybyggnation
Projektstart
Sommaren 2014
Färdigställande
Sommaren 2016
Storlek
35 000 kvm
Beställare
Klövern
Entreprenadform
Totalentreprenad i Samverkan