Styrpinnen 15, Stockholm

IN3PRENÖR har fått uppdraget att bygga om- och till Styrpinnen 15.

Projektet innefattar påbyggnad av våningar i trä samt modernisering av lokaler.
Fastigheten är kulturhistoriskt värdefull och grönklassad vilket är en utmaning då helt nya tekniska system installeras inom fastigheten och kulturvärdet skall bibehållas.
Projektet som omfattar 6 000 m2 är beläget mitt i centrala Stockholm har tekniska och logistiska utmaningar. Projektet beräknas att färdigställas sommaren 2019.