Stockholmsverken

Anrika industribyggnader får nytt liv

IN3PRENÖR bygger i samverkan med AMF Fastigheter om två kvarter på Södermalm i Stockholm vilka omfattar ca 30 000 kvadratmeter.

Projektet innefattar en modernisering av byggnaderna inklusive en generell teknisk uppgradering med mål att uppnå miljöklassificering Miljöbyggnad nivå Silver. Totalt omfattar projektet fyra byggnader längs Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan i området runt Stockholms södra station.

På grund av kvarsittande hyresgäster, kringboende, innerstadsutrymmen samt begränsande teknikutrymmen är detta ett mycket komplext projekt. Vid färdigställande kommer fastigheterna att erbjuda flexibla kontor med en industriell känsla, hög teknisk standard, gatuplan samt innergårdar.

Projektfakta

Beställare
AMF Fastigheter
Entreprenadform
Utförendeentreprenad i samverkan
Projektstart
juni 2017
Färdigställande
jan 2020
Storlek
ca 30 000 kvm