Stockholmsverken

Anrika industribyggnader får nytt liv

  • Innerstadsprojekt
  • Miljöbyggnad
  • Två kvarter

IN3PRENÖR bygger i samverkan med AMF Fastigheter om två kvarter på Södermalm i Stockholm vilka omfattar ca 30 000 kvadratmeter.

Projektet innefattar en modernisering av byggnaderna inklusive en generell teknisk uppgradering med mål att uppnå miljöklassificering Miljöbyggnad nivå Silver. Totalt omfattar projektet fyra byggnader längs Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan i området runt Stockholms södra station.

På grund av kvarsittande hyresgäster, kringboende, innerstadsutrymmen samt begränsande teknikutrymmen är detta ett mycket komplext projekt. Vid färdigställande kommer fastigheterna att erbjuda flexibla kontor med en industriell känsla, hög teknisk standard, gatuplan samt innergårdar.

Projektfakta

Stad
Stockholm, Södermalm
Beställare
AMF Fastigheter
Entreprenadform
Utförendeentreprenad i samverkan
Projektstart
2017
Färdigställande
2020
Storlek
ca 30 000 kvm