Söderbymalmskolan

Ny skola i Haninge

  • Miljöbyggnad
  • Pågående skolverksamhet i närheten
  • Stort fokus på säkerhet

I nära samverkan med SBB Norden utvecklar IN3PRENÖR gamla KTH i Haninge. På totalentreprenad sker en omvandling till grundskola för årskurs 7-9 med 700 elever samt kontor.

Invändigt återbruka värmesystem, en del rörstammar samt vissa väggar. Övriga delar revs till stomrent. Byggnaden förser i övrigt med nya moderna installationer.

Planlösningen förändras för att passa den nya verksamheten där storkök placeras på bottenplan. Större konstruktiva ingrepp sker också för att skapa mer lokal area och för anpassning till en trygg och säker skola.

Utvändigt får skolan en rejäl omdaning med en ny skolgård och fasad rustas för att motsvara dagens krav.

I direkt anslutning till fastigheten ligger en skola med elever som har särskilda behov och som varit i drift hela produktionstiden vilket ställt stora krav på logistik och säkerhet.

Hela projektet har certifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Projektfakta

Stad
Stockholm, Haninge
Beställare
SBB Norden
Entreprenadform
Totalentreprenad i Samverkan
Projektstart
2019
Färdigställande
2021
Storlek
14 000 kvm