Pir B Schengen, Arlanda

IN3PRENÖR har fått förtroendet av Swedavia att genomföra ombyggnaden av pir B. Projektet utförs som utförandeentreprenad i samverkan. Projektet ingår som en del av en effektivitetshöjning av Arlandas Pir B där bl.a. ytterligare ytor för resenärer och en ökad möjlighet till att boarda plan via buss skapas.

Ombyggnationen omfattar tillbyggnad av två burspråk, s.k. bubblor, i 2 etapper på plan 3 i Pir B för att öka resenärsytorna. Bubbla 1 (ca 315kvm) är placerad mellan gate 13 och 15 mot Sky City. Bubbla 2 (ca 425kvm) är belägen mellan gate 14 och 16 mot Pir A. Projektet omfattas även av rivning av befintliga WC-grupper samt en bar.

IN3PRENÖR har tidigare erfarenhet av genomförande av projekt i komplexa miljöer där det krävt extra stort engagemang och lösningsorienterat arbetssätt från alla parter. Denna erfarenhet kommer att tillämpas även i detta projekt och gynna arbetet.

Projektmålet är att utveckla passagerarytor som tillfredsställer verksamhetens behov och krav på funktionalitet, flexibilitet, miljö & hållbarhet.

Projektfakta

Beställare
Swedavia
Entreprenadform
Utförandeentreprenad i samverkan
Projektstart
april 2019
Färdigställande
november 2020
Projekttyp
Ombyggnad