Studenternas, Uppsala

I samverkan med Sportfastigheter bygger IN3PRENÖR Studenternas nya arena. Förutom fotboll inrymmer projektet restaurang, gym, butiker och kontor. Studenternas nya arena blir ett nytt landmärke och en naturlig mötesplats för Uppsala.

Projektgenomförandet präglas av ett tätt samarbete genom alla led. Komplexiteten är hög och ställer stora krav på alla inblandade.

Arenan byggs i etapper så att IK Sirius kan spela sina hemmamatcher på arenan under hela projektgenomförandet. Kringliggande verksamheter och samhällskritiska funktioner ställer extra höga krav på logistik och arbetsplatsdisposition.

Arenan miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver samt Ceequal very good.

Grundläggningen är komplicerad då Uppsalas vattentäkt befinner sig under den nya arenan. Konstruktionen består av prefabricerad betongstomme för kontor och västra huvudläktaren. Övriga läktare består av en limträstomme. Vi har genomgående en hög prefabriceringsgrad i hela projektet.

Projektfakta

Region
Uppsala
Beställare
Sportfastigheter
Entreprenadform
Utförandeentreprenad i samverkan
Projektstart
2017
Färdigställande
2021
Projekttyp
Nybyggnad
Storlek
27 700 kvm