Ny terminalbyggnad för Stockholms Hamnar

I samband med att den 100 år gamla Värtahamnen moderniseras investerar Stockholms Hamnar drygt 400 Mkr i en ny modern terminalbyggnad.

Byggnaden kommer när den står färdig under 2016 uppfylla de högsta kraven som ställs på miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Byggnaden är konstruktivt och arkitektoniskt spektakulär. Den komplicerade stålstommen bidrar till det arkitektoniska uttrycket. Byggnaden inrymmer terminalfunktioner, kontor- och godshanteringsutrymmen.

Vår styrka vid genomförandet av projektet sitter i erfarenheten av komplexa projekt med miljöbyggnad, komplicerade konstruktioner samt erfarenheten av projekt i en växande stadsmiljö med pågående verksamhet.

Värtahamnen är Stockholms största hamn, med närmare 4 miljoner passagerare och en hantering av 1,6 miljoner ton gods. Detta ställer stora krav på hänsyn till omgivningen, logistik, samverkan och samordning såväl tekniskt som tidsmässigt. Projektet har komplicerade grundförhållanden med pålning och grundläggning på en nybyggd pir i direkt anslutning till vattnet.

Projektfakta

Region
Stockholm
Beställare
Stockholms Hamnar
Entreprenadform
Totalentreprenad
Projektstart
Hösten 2014
Färdigställande
2016
Storlek
16 000 kvm
Rubrik
Relaterat