Northvolt

  • NollCO2-projekt
  • Träbyggnad
  • Återbruk

I samverkan med Castellum uppför IN3PRENÖR på totalentreprenad en nybyggnad av kontorshuset Labhouse med tillhörande vägar och markbehandling.

Projektet genomförs i två huvuddelar där huvuddel 1 överlämnats i April 2023 och etapp 2 september 2023
Byggnaden inrymmer kontor för Northvolt med partners för utvecklingsavdelningen i Västerås samt mötescenter och gemensamhetsytor i två våningar.

Projektet har genomförts med kvalitets- och miljötänk i alla moment från projektering, byggskedet, användandet och drift av det färdiga huset. Byggnaden är certifierad som LEED Guld och NollCO2.
Det har varit ett utmanande hållbarhetsprojekt som utförs med en hög byggtakt, vilket har ställt stora krav på projektering med hänsyn till behovet av parallell projektering och produktion, men också med hänsyn till projektets hållbarhetsmål gällande materialval, transporter och produktion.

Byggnaden uppförs med en stomme och fasad i trä samt bjälklag av ”gröna” håldäck i betong. Byggnadens kyl- och värmebehov tillgodoses genom en geoenergianläggning. Byggnaden förses också solcellsanläggning och batterilager.

Projektfakta

Stad
Västerås
Beställare
Castellum AB
Entreprenadform
Totalentreprenad
Projektstart
april 2021
Färdigställande
sep 2023
Storlek
16 500 kvm