Multihall

Sportanläggning, mötes- och samlingsplats i östra Stockholm

  • Mötesplats
  • Höga krav på hållbarhet

På totalentreprenad i samverkan för Österåkers Kommun/ Armada kommunfastigheter utformar och bygger IN3PRENÖR en ny multihall.

I uppdraget ingår nybyggnad av en multihall som ska inrymma aktiviteter som basket, bordtennis, boule, cheerleading, friidrott, gruppträning, gymnastik, klättring, innebandy, skolidrott och trampolin.

Hallen ska även vara en mötes- och samlingsplats för alla åldrar samt bidra till en social samvaro och ett aktivt liv. Totalt kommer 2 200 besökare att kunna vistas i anläggningen samtidigt.

Såväl Österåkers kommun som Armada Kommunfastigheter bidrar tidigt projektet med erfarenheter och kompetenser för att gemensamt åstadkomma ett bra projekt.

Den nya multihallen har höga ambitioner vad gäller hållbarhet och begränsad miljöpåverkan.

Projektfakta

Stad
Stockholm, Österåker
Beställare
Armada Fastigheter
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
2020
Färdigställande
2022