Måsöskolan, Haninge

Måsöskolan i Vega var när den byggdes tänkt som en provisorisk skola. Nu ska skolan göras permanent och samtidigt byggas ut.

Projektet genomförs som totalentreprenad med mål att åstadkomma moderna permanenta undervisningslokaler. Detta genom om- och tillbyggnad med nya klassrum, grupprum, personaldelar, slöjd och bibliotek. Som del av projektet utförs energibesparande åtgärder. Projektet genomförs parallellt med pågående verksamhet.

Projektet startar omgående och färdigställs under sommaren 2017.

 

Projektfakta

Beställare
Tornberget Fastighets AB
Entreprenadform
Totalentreprenad
Projektstart
April 2016
Färdigställande
Sommaren 2017
Rubrik
Relaterat