Martin Olsson cash

I samverkan med AB Sagax nyproducerar IN3PRENÖR en handels- och lagerbyggnad åt Martin Olsson.

Byggnaden omfattar totalt 3 800 m2 där ca 2 800 m2 utgör butiksyta och resterande del lager och kontor. Byggnaden kommer att stå färdig under våren 2016. Entreprenaden omfattar även rivning av 2 st befintliga byggnader.

Byggnadens läge ligger i direkt anslutning till både Tvärbanan och inflygningskorridoren på Bromma Flygplats, vilket ställer mycket stora krav på samordning vid höga lyft, sprängning etcetera.

Tillsammans med ovan beskrivning, fastighetens relativt lilla yta samt diverse sidoentreprenader så innebär det att särskild stor vikt måste läggas på flexibilitet och samarbete mellan olika arbetsgrupper.

Projektfakta

Region
Stockholm
Beställare
AB Sagax
Entreprenadform
Totalentreprenad
Projektstart
2015
Färdigställande
Våren 2016
Storlek
3 800 m2
Rubrik
Relaterat