Kv Klamparen

Fd Stockholms tingsrätt blir ny mötesplats

  • Blåklassad byggnad
  • Miljöbyggnad
  • Pågående verksamhet

I samverkan med KLP Fastigheter bygger IN3PRENÖR om och till kvarteret Klamparen på Kungsholmen.

Genom projektet som omfattar ca 25 000 m2 utökas de övre planen mot gården och mot gatan med en våning med totalt 6000 m2.

Byggnaden moderniseras installationsmässigt. Byggnaden är blåklassad och har många antikvariskt värdefulla karaktärsdrag som bevaras. Projektet genomförs mot miljöcertifiering enligt BREEAM In-Use med betygsnivå Excellent.

Inledande arbeten genomförs med kvarvarande hyresgäster. Stor hänsyn tas till angränsande bebyggelse och genom anpassade planer avseende arbetstider och projektering.

Projektytan består av fräscha och öppna kontorsytor med en känsla av stadsmiljö. Innergårdarna förses med omslutande glas som bidrar till att skapa en invändig utomhusmiljö.

Utöver om- och tillbyggnad av kontorslokaler förbereds ytor för butik och restaurangverksamhet i bottenplan mot Fleminggatan.

Projektfakta

Stad
Stockholm, Kungsholmen
Beställare
KLP Fastigheter
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
2020
Färdigställande
2022
Storlek
36 000 kvm