Kv Jericho

IN3PRENÖR bygger i samverkan med AMF Fastigheter om fastigheten Jericho, en kulturklassad kontorsfastighet mitt i city.

Fastigheten innehåller såväl kontor som konferens och stort fokus ligger på återbruk och att uppnå ett så lågt CO2-avtryck som möjligt.
Återbruksinventering sker i digitalt system för flexiblare hantering i projekteringen. Materialval och utformning av tekniska system görs för ett flexibelt och långsiktigt hållbart utnyttjande av fastigheten.

Projektfakta

Stad
Stockholm
Beställare
AMF Fastigheter
Entreprenadform
GE i samverkan
Projektstart
Q1 2023
Färdigställande
2024
Storlek
23.000 kvm