Kv. Fyrkanten, Stockholm

  • Grönklassad
  • BREEAM IN USE Excellent
  • Wired Score Platinum
  • Pågående verksamhet

I samverkan med RED Management bygger IN3PRENÖR om Kv. Fyrkanten 11 på Sveavägen 32-36 i Stockholm.

Tidigare har fastigheten inrymt vitt skilda verksamheter som skola, restauranger, nattklubb, kyrksal, blomsterhandel samt lägenheter. Projektet omfattar ombyggnad av kontorslokaler om ca 8200 kvm i två faser. Inledande Fas 1 pågår för tillfället och innefattar rivning, teknisk försörjning, fönsterrenovering, uppbyggnad av nya våtutrymmen och nya hissar. Fas 2 innefattar hyresgästanpassning av kontorsytorna.

Lägenheterna samt en av restaurangerna kommer att vara kvarvarande under byggtiden vilket ställer stora krav på samordning och anpassning av produktionen. En annan utmaning i projektet är logistik- och materialhanteringen som försvåras av att Sveavägen och Apelbergsgatan är tungt trafikerade med fordon och fotgängare.

Byggnaden moderniseras även med nya installationer och ska certifieras enligt BREEAM IN USE Excellent samt Wired Score Platinum.

Projektfakta

Stad
Stockholm
Beställare
Grace AB
Projektstart
2022
Färdigställande
2023
Storlek
8200m2