Integreringsgången, Arlanda

Terminal 4 och 5 byggs samman

  • Pågående verksamhet
  • Stora krav på hänsyn och samarbete
  • Skyddsobjekt

IN3PRENÖR bygger i samverkan med Swedavia hop Terminal 4 och Terminal 5 på Arlanda flygplats.

Genom en ny passage i markplan samt genom den om- och tillbyggnation som IN3PRENÖR genomför av Terminal 5 bidrar projektet till en smidigare och effektivare flygplats. Integreringen möjliggör bl a en effektiviserad uppställning av flygplan. Efter integreringen kommer det att gå att blanda inrikes- och utrikestrafik på de båda terminalerna.

Projektet utförs som en utförandeentreprenad.

Projektfakta

Stad
Sigtuna, Arlanda
Beställare
Swedavia
Entreprenadform
Utförandeentreprenad i samverkan
Projektstart
2021
Färdigställande
2022
Storlek
Ca 4.000 kvm BTA