Integreringsgången, Arlanda

IN3PRENÖR bygger förbindelsegång mellan Terminal 4 och Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport.

N3PRENÖR har fått förtroendet av Swedavia att bygga en förbindelsegång i markplan som länkar samman Terminal 4 och Terminal 5.

Projektet utförs som en utförandeentreprenad. Förbindelsegången tillsammans med den om- och tillbyggnation som pågår på Terminal 5 ska bidra till en smidigare och effektivare flygplats.

Projektet startar i februari och kommer att utföras i etapper och beräknas vara klart till våren 2022.

Projektfakta

Beställare
Swedavia
Entreprenadform
Utförandeentreprenad
Projektstart
Q1 2021
Färdigställande
Q2 2022
Projekttyp
Nybyggnad