Styrpinnen 23, Stockholm

IN3PRENÖR grundförstärker och moderniserar åt Riksbankens Jubileumsfond

Kv Styrpinnen 23 är belägen på Kungsträdgårdsgatan 18. Fastigheten som är blåklassad kommer att moderniseras med nya tekniska system samt anpassningar till nya och befintliga hyresgäster.

Projektet genomförs som totalentreprenad i samverkan, uppdelat i olika etapper med kvarsittande hyresgäster. Projektet passar vår organisation bra då det har både tekniska och logistiska utmaningar säger Anders Bysell, vVD IN3PRENÖR AB.