Högalidskyrkan

Anrik kyrka byggs om

  • Kulturhistorisk byggnad
  • Antikvarisk restaurering
  • Höga krav på tillgänglighet

I samverkan med Högalids Församling och Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB bygger IN3PRENÖR om samt restaurerar Högalidskyrkan på Södermalm i Stockholm. Projektet innefattar renovering samt ombyggnad av delar av kyrkan till verksamhetsanpassade lokaler.

Då den kulturhistoriska miljön är sällsynt värdefull kommer ett varsamt byggande med respekt för antikvariska värden vara vitalt. Få förändringar har genomförts sedan kyrkan uppfördes och kyrkan är som helhet i stort behov av restaurering, utbyte av tekniska system, anpassning gällande tillgänglighet etc.

Högalidskyrkan byggdes 1916–1923 efter ritningar av Ivar Tengbom (1878-1968, vars mest kända hus är Stockholms konserthus samt Tändstickspalatset.
Huvudparten av kyrkans inredning är ritad av Tengbom själv. En rad framstående konstnärer medverkade även vid kyrkans dekorativa utsmyckning.

IN3PRENÖR är oerhört stolt över att projektet vann ROT-priset 2024.

Högalidskyrkan på Södermalm vinner ROT-priset 2024

Projektfakta

Beställare
Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad i samverkan
Projektstart
2021
Färdigställande
2023
Storlek
ca 4000 kvm