Hagalunds depå

Jernhusen möter nya tågoperatören MTR Express behov av depåkapacitet genom utveckling av ”Gamla Vagnhallen” på Hagalunds depå i Solna.

I samverkan med Jernhusen bygger vi till och om den ”Gamla Vagnhallen” och bygger en ny motorvagnshall/underhållsverkstad med två spår. Byggnaden utrustas med servicegropar för tåg, järnvägsräls, traverser, hydraulanordningar för upphissning av tågvagnar, servicebryggor, säkerhetssystem, kontaktledningar etcetera.

Delar av befintlig fasad är antikvariskt byggnadsminnesmärkt och renoveras försiktigt.

Hagalunds Depå är den största underhållsdepån för järnvägsfordon i norra Europa och ligger cirka 6 kilometer från Stockholm Central. Tågdepån är i full drift under hela byggtiden. Detta ställer stora krav på hänsyn till pågående verksamhet avseende säkerhet, logistik, samverkan och samordning såväl tekniskt som tidsmässigt.

Projektet genomförs med miljö- och kvalitetstänk i alla moment under byggskedet.

Projektfakta

Region
Stockholm
Beställare
Jernhusen AB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad Samverkan
Projektstart
Juni 2014
Färdigställande
Sep 2015
Storlek
4 500 kvm
Rubrik
Relaterat