Gottsundaskolan

En mötesplats för hela Gottsunda

I Samverkan med Skolfastigheter bygger IN3PRENÖR nya Gottsundaskolan i Uppsala.

Efter en brand 2018 brann stora delar av Gottsundaskolan i Uppsala ner till grunden. Den nya moderna och större skolan kommer vid inflyttning våren 2025 att välkomna 720 elever i årskurserna 6-9.

Stora delar av anläggningen kommer också att bli tillgänglig för alla invånare i Gottsunda samt för det lokala föreningslivet. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, en fritidsklubb, ett bibliotek samt en danslokal och ett allaktivitetshus för föreningar.

Skolan uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Skolmiljön, inklusive skolgården skapas utifrån ledorden nordisk natur, skandinavisk design och urbanism.

Projektfakta

Stad
Uppsala, Gottsunda
Beställare
Skolfastigheter, Uppsala
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
2022
Färdigställande
2025
Storlek
14 000 kvm + skolgård om 16 000 kvm