Ektorp skola

I samverkan med Hemsö och Nacka kommun bygger IN3PRENÖR nya Ektorp skola samt en fullstor sporthall. Skolan kommer att inrymma 900 elever och är på ca 10 500 kvm. Skolan innehåller grundskola F-9 och förskola.

Skolan kommer att ägas och förvaltas av Hemsö och Nacka kommun ansvarar sedan för skolverksamheten.

Arbetet inleds med projektering i januari 2023. Byggstart med rivning av den gamla skolan sker sommaren 2023 och färdigställande sommaren 2025.

Hela skolverksamheten evakueras under byggnationen till en annan skola i närområdet. Projektet ställer stora krav på logistik och hänsyn till boende i närliggande bostadsområde.

Visualisering: Tengbom

Projektfakta

Stad
Nacka, Stockholm
Beställare
Hemsö
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
2022
Färdigställande
2025
Storlek
10 500 m2