Cykelfabriken Vega – Olink Proteomics

  • NollCO2-projekt
  • Träbyggnad
  • Återbruk

Tillsammans med Bonnier Fastigheter har IN3PRENÖR omvandlat ”Kv. Cykelfabriken, Hus Vega” i centrala Uppsala till ett modernt kontor och lokaler för laboratorieverksamhet.

Projektet har bedrivits i samverkan där IN3PRENÖR tillsammans med utvalda installatörer har ansvarat för projekteringen med start från programhandlings-skede.

Det svenska life science-företaget Olink, som verkar på en global marknad, är hyresgäst. Det moderna laboratoriet kommer att bedriva provtagning och analyser inom protein-forskning.

Projektet har ställt stora krav på projektering, utrymmessamordning, metodval i förhållande till befintlig stomme, logistik och planering.

Projektet färdigställdes inom fastställda tidsramar trots stora förändringar pga byggnadens befintliga konstruktion.

Projektfakta

Stad
Uppsala
Beställare
Bonnier Fastigheter AB
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
maj 2021
Färdigställande
juni 2023
Storlek
7 700 kvm