Cykelfabriken Hus A

Anrik byggnad i Uppsala hyresgästanpassas

  • Innerstadsprojekt
  • Framtidens kontor
  • Kulturbyggnad

I samverkan med Bonnier Fastigheter hyresgästanpassar IN3PRENÖR anrika Cykelfabriken Hus A. Byggnaden är en av Uppsalas mest centralt belägna kontorsfastigheter med absolut närhet till Centralstation och city.

Genomförandet sker med mycket höga krav på att utforma och bygga ett modernt kontor i gamla lokaler.

Våningsplanen renoveras och anpassas utifrån hyresgästens specifika önskemål och krav.

Genomförandet har skett i flera etapper och har omfattat nio olika lokaler under en period av två år. Byggnaden är certifierad enligt BREEAM in Use.

Projektfakta

Stad
Uppsala
Beställare
Bonnier Fastigheter AB
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
2021
Färdigställande
2022
Storlek
2 500 kvm