Centralhuset Uppsala

  • Cityprojekt
  • Ombyggnad
  • Miljöcertifierat

Tillsammans med Bonnier Fastigheter har IN3PRENÖR bygger om delar av byggnaden Centralhuset - en av Uppsalas mest centralt belägna kontorsfastigheter med absolut närhet till Centralstation och city.

Genomförandet sker med mycket höga krav på att minimera påverkan för kvarsittande hyresgäster samt fokus på återbruk.
De olika våningsplanen renoveras och anpassas utifrån hyresgästernas önskemål.

Till dags dato har Ernst and Young och Rejlers flyttat in samt Bonnier Business Center. Entreprenaden har även omfattat rivning av rulltrappor och ombyggnation av entrén till Folktandvården i Uppsala.

Ur ett hållbarhetsperspektiv ligger Centralhuset i framkant. Vid hyresgästanpassningar premieras återbruk och fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In Use med betyget Excellent.

Projektfakta

Stad
Uppsala
Beställare
Bonnier Fastigheter
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
Sep 2022
Färdigställande
Sep 2023
Storlek
3 000 kvm