Centralhuset Domstolsverket

  • Cityprojekt
  • Miljöcertifierat
  • Kontor

Tillsammans med Bonnier Fastigheter har IN3PRENÖR byggt ett av våningsplanen i Centralhuset åt Domstolsverket. Projektet bedrivs som en totalentreprenad i samverkan och omfattar kontors-, mötesrum, allmänna ytor samt domstolslokaler.

Genomförandet har skett med mycket höga krav på att minimera påverkan för kvarsittande hyresgäster samt fokus på återbruk.

Ur ett hållbarhetsperspektiv ligger Centralhuset i framkant. Vid hyresgästanpassningar premieras återbruk och fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In Use med betyget Excellent.

Projektfakta

Stad
Uppsala
Beställare
Bonnier Fastigheter
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
maj 2023
Färdigställande
april 2024
Storlek
2 100 kvm