Brandstegen skola

Nybyggnation av grundskola i Midsommarkransen, Stockholm

I Midsommarkransen, i södra Stockholm, genomför IN3PRENÖR i samverkan med SISAB nybyggnation av ny grundskola.

Projektet genomförs som utförandeentreprenad i samverkan. IN3PRENÖR medverkar i projektering fr o m systemhandlingsskede.

Projektet är till största delen en nybyggnation, men inkluderar även ombyggnad av en angränsande f d brandstation som blir en del av skolans lokaler.

Skolan byggs och anpassas för årskurs F-9 samt särskola med totalt ca 1000 elever. Inom skolan skapas lokaler även för funktioner som tillagningskök, idrott, NO, slöjd, musik och hemkunskap.

Nybyggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Den f d brandstationen är kulturminnes-klassad vilket kräver att utvändig renovering och del av de invändiga arbetena utförs varsamt i samråd med byggnadsantikvarie.
 
Bild: Tengbom

Projektfakta

Beställare
SISAB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad i samverkan
Projektstart
2019
Färdigställande
2022
Storlek
13 000 kvm