Allégården, äldreboende, Tumba Stockholm

Tillsammans med Botkyrka kommun har IN3PRENÖR på totalentreprenad i samverkan utfört om- och tillbyggnad av äldreboendet Allégården.

Antal boendeplatser har utökats till 60st genom en påbyggnad av en huskropparna. Samvaroytor med kök finns numera på varje avdelning samt ett våningsplan i fastigheten är anpassat för dagverksamhet med stor samvaroyta och braskamin.

Projektet har utförts med projektering och produktion då färdigställandetiden varit kritisk från start.

Fastigheten ligger i suterräng i upp till 2 plan vilket gjort att komplicerade åtgärder krävts för att utföra yttre VA arbeten. Djupschakt på upp till 8 meters djup har krävts vilket har hanterats med spontning mellan fastighet och gata.

Rivningsarbeten har utförts till stomren byggnad och omfattande stomförstärkning.

Nya fasader av utfackningsvägg är beklädda med Thermowoodpanel med flera paneltyper för att ge ett levande utseende. Nya balkonger är inglasade för att ge boende möjlighet att få utekänsla i en vindskyddad miljö.

Projektfakta

Beställare
Botkyrka Kommun
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Projektstart
2018
Färdigställande
2019
Projekttyp
Om- och tillbyggnad
Storlek
10 000 kvm