Nyhet

2023-07-10

IN3PRENÖR bygger om Gasklocka 2 till kulturscen i Norra Djurgårdsstaden

Den ikoniska byggnaden Tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm genomgår en historisk förvandling. På utförandeentreprenad tillsammans med Stockholm stad bygger IN3PRENÖR en ny kulturscen om 14 600 kvm

”Gasklocka 2” från 1899 är ritad av Ferdinand Boberg och en av de bäst bevarade byggnaderna i gasverksområdet med ett stort kulturhistoriskt värde. I gasklockan mellanlagrades gas som levererades till hushåll och industri i Stockholm under 92 år.

Stockholm Stad kommer att äga och förvalta byggnaden och Cirkus Venues kommer att stå för drift av verksamheten.

För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och dess rymd kommer fasaden att bevaras samt att scenen kommer att uppföras som egen byggnad inuti Gasklockan.

Salongen med den stora scenen kommer att rymma 1 732 platser för sittande publik och med stående publik kommer byggnaden att kunna ta emot 2 300 personer. Utöver det kommer lokalen att kunna ställas om för att anpassas för krogshower samt inrymma en bankettsal med kupoltak (17 m i takhöjd) högst upp.

– Staden har sedan drygt tio år tillbaka haft höga ambitioner om att skapa en kulturscen i den historiska Gasklockan 2. I och med denna entreprenad så blir detta verklighet. Ett komplicerat projekt som vi tillsammans med IN3PRENÖR ska genomföra. Om tre år öppnar vi upp en stängd historisk byggnad i Gasverksområdet till en publik anläggning för alla stockholmare och för hela Sverige säger Fredrik Bergman, Chef Genomförande, Stockholms stad, Norra Djurgårdsstaden.

– Ett alltigenom fantastiskt projekt som vi ser mycket fram emot att genomföra, säger Anders Bysell, VD IN3PRENÖR. Projektet passar vår organisation perfekt då det är ett mycket tekniskt och logistiskt komplext. Projektet har även höga ambitioner gällande hållbarhet.

Byggstart sker september 2023 och projektet beräknas vara klart under hösten 2026.

 

FÖR VIDARE INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Bergman, Chef Genomförande, Stockholms stad, Norra Djurgårdsstaden
tel. 076-122 62 73
e-post: fredrik.bergman@stockholm.se

Anders Bysell, VD IN3PRENÖR
tel. 070-331 40 50
e-post: anders.bysell@in3ab.se