Nyhet

2023-05-22

IN3PRENÖR bygger om Maskrosen på Campus Ultuna, Uppsala

I samverkan med Akademiska hus bygger IN3PRENÖR om samt restaurerar byggnaden Maskrosen på Campus Ultuna i Uppsala. För att stärka Campus Ultunas gröna profil byggs nya attraktiva labb- och kontorsmiljöer för innovativa bolag inom ”green tech”.

Maskrosen var tidigare säte för Institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet som nu flyttat till nya lokaler inom Campus-området. Totalrenoveringen av den 9000 m2 stora byggnaden kommer att ha stort fokus på återbruk.
Miljön kommer att innefatta kontor, labb och produktutvecklingsytor. Byggnaden utrustas även med solceller på taket och tekniska lösningar för en minskad energianvändning. Konceptet bygger vidare på en delningsekonomi med gemensamma mötesytor och funktioner i entréplanet.

Ombyggnaden av Maskrosen planeras att påbörjas i juni 2023 och vara färdigställd i början av 2025.