Nyhet

2023-03-16

Ny Saneringshall åt Jernhusen

I samverkan med Jernhusen bygger IN3PRENÖR ny Saneringshall i Hagalund.

Hallen är placerad mitt i Hagalunds bangård med spår på alla sidor om hallen vilket ställer höga krav på logistik till och från arbetsplatsen. Andra utmaningar i projektet är svåra markförhållanden.

Närliggande spår kommer vara i drift under hela genomförandetiden.

Den nya hallen ska miljöcertifieras enligt Breeam SE Excellent.