Nyhet

2021-08-17

IN3PRENÖR bygger nya Gottsundaskolan i Uppsala

I oktober 2018, brann två tredjedelar av Gottsundaskolan i Uppsala ner till grunden och lämnade endast den tredje huskroppen kvar med omfattande skador. Genom ett målmedvetet samarbete mellan Uppsala Skolfastigheter, Uppsala kommun och ett flertal inblandade entreprenörer, byggdes en ny modulskola snabbt upp på samma plats. De cirka 500 drabbade skoleleverna kunde flytta in redan till höstterminen 2019.

Planeringen av en ny, modern och större Gottsundaskola påbörjades för två år sedan. Den nya skolan kommer vid inflyttning att kunna välkomna 720 elever i årskurserna 6-9.

– Det är ett omfattande arbete att uppföra en ny skola av den här volymen, vilket gör planeringsfasen särskilt viktig. Ambitionen med den nya Gottsundaskolan,  och omgivande verksamheter, är att den ska bli ett lyft för hela Gottsunda som stadsdel, säger Uppsala Skolfastigheters VD, Mikael Carstensen.

 

Mötesplats tillgänglig för hela Gottsunda

Som första steg i byggprocessen rivs inom kort den gamla sporthallen Boll & Boule för att ge plats åt den nya skolan. Storleken på anläggningen kommer att bli närmare 14 000 kvm, med en tillhörande skolgårdsyta på drygt 16 000 kvm.

Stora delar av anläggningen kommer också att bli tillgänglig för alla invånare i Gottsunda och även det lokala föreningslivet. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, en fritidsklubb, ett bibliotek samt en danslokal.

Vidare planeras också för ett allaktivitetshus för föreningar.

Den nya skolan kommer att uppföras med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Skolmiljön, inklusive skolgården, kommer att skapas utifrån ledorden nordisk natur, skandinavisk design och urbanism.

– Jag är väldigt glad att välkomna IN3PRENÖR som huvudpartner i byggandet av nya Gottsundaskolan. De har en gedigen erfarenhet på området, vilket är viktigt i byggnadsprojekt av den här volymen, säger Annika Burström, projektchef på Uppsala Skolfastigheter.

– Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet av Uppsala Skolfastigheter att i samverkan genomföra detta för staden viktiga projekt, vilket passar vår engagerade organisation väldigt väl, säger Lars-Erik Einerman, avdelningschef IN3PRENÖR Uppsala.

Byggstart för nya Gottsundaskolan planeras till början av 2023 och inflyttning planeras till våren 2025.

Läs mer om projektet på Uppsala Skolfastigheters hemsida:

https://skolfastigheter.uppsala.se/projekt-och-upphandling/gottsunda-skola-gottsunda/

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fredrik Ahlgren, huvudprojektledare Uppsala Skolfastigheter
Telefon: 018-727 35 49, e-post: fredrik.ahlgren@skolfastigheter.se

Annika, Burström, projektchef Uppsala Skolfastigheter
Telefon: 018-727 40 56, e-post: annika.burstrom@skolfastigheter.se

Lars-Erik Einerman, avdelningschef IN3PRENÖR Uppsala
Telefon: 070-771 54 02, e-post: lars-erik.einerman@in3ab.se