Nyhet

2021-05-06

IN3PRENÖR bygger kontor och vårdcentral för Ursvik Entré

I samverkan med Nordisk Renting och Ursvik Entré AB bygger IN3PRENÖR om befintlig byggnad inom fastigheten Stockmakaren 1, Ursvik Entré i Rissne, Sundbyberg.

Projektet omfattar 14 600 kvm kontor för hyresgästerna Visma EssCom och Sida samt Ursviks Vårdcentral.

Byggnationen omfattar kontorsverksamhet med tillhörande funktioner såsom konferens- och mötescenter, datahall och arkiv samt vårdverksamhet.

Projektet kommer att färdigställas successivt med tillträde från sen höst 2021 till sommaren 2022.

– Vi ser vårt samarbete med IN3PRENÖR som ett viktigt steg i vår framtida utveckling av Ursvik Entré. IN3PRENÖR har lagt stor vikt vid såväl hållbarhetsfrågor, socialt engagemang som leverans och projektledning när det gäller att skapa ändamålsenliga lokaler för Sida, Visma EssCom och Ursviks Vårdcentral, säger Caroline Bertlin VD Nordisk Renting.

– Vi är väldigt glada att IN3PRENÖR:s modell för samverkan uppskattas av marknaden. Den här typen av projekt passar vår engagerade organisation perfekt och vi kommer att säkerställa en effektiv och trygg leverans av projektet, säger Anders Bysell, vVD på IN3PRENÖR.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Carolin Bertlin, VD Nordisk Renting
E-post: carolin.bertlin@natwest.com

Anders Bysell, vVD IN3PRENÖR
Telefon: 070-382 55 40
E-post: anders.bysell@in3ab.se

 

Om Ursvik Entré

Ursvik Entré invigdes 1992, då för SEB:s verksamhet och känt som Bankhus 90, och består av totalt ca 60 000 kvm. Ursvik Entré ligger i Rissne, Sundbyberg som är Sveriges just nu starkast växande stad. Intill Ursvik Entré finns den växande stadsdelen Stora Ursvik som omfattar planering av fler än 5 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser samt kraftigt utbyggd infrastruktur med bland annat Tvärbanan som komplement till tunnelbana i Rissne och bussar.

ursvikentre.se

 

Om IN3PRENÖR

IN3PRENÖR är ett privatägt byggbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Bolagets kunder är bl a ledande fastighetsbolag och fastighetsfonder samt företag och organisationer inom offentlig sektor. Projekten bedrivs i olika typer av samverkansentreprenader och företaget har 130 medarbetare.