Nyhet

2018-06-28

IN3PRENÖR bygger om- och till Styrpinnen 15

IN3PRENÖR har fått uppdraget att bygga om och till Styrpinnen 15.

Projektet innefattar påbyggnad av våningar i trä samt modernisering av lokaler.

Fastigheten är kulturhistoriskt värdefull och grönklassad vilket är en utmaning då helt nya tekniska system installeras inom fastigheten och kulturvärdet skall bibehållas.

Projektet som omfattar 6 000 m2 är beläget mitt i centrala Stockholm har tekniska och logistiska utmaningar. Projektet beräknas att färdigställas sommaren 2019.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Bysell, vVD IN3PRENÖR
Telefon: 070-331 40 50
E-post: anders.bysell@in3ab.se

Stefan Westin, arbetschef IN3PRENÖR
Telefon: 070-544 06 66
E-post: stefan.westin@in3ab.se