Nyhet

2018-05-16

IN3PRENÖR bygger ny skola i Midsommarkransen, Kv. Brandstegen

IN3PRENÖR har fått i uppdrag av SISAB att bygga en ny grundskola för cirka 1000 elever i Midsommarkransen, kv. Brandstegen. I uppdraget ingår nybyggnad av skola på cirka 11 200 kvm och ombyggnad på ca 1500 kvm av den intilliggande gamla brandstationen, vagnhallen, som blir en del av den nya skolan.

Projektet utförs i samverkan med SISAB där IN3PRENÖR är delaktig tidigt i projektet. Båda parter är under projekteringsskedet med och bidrar med sina erfarenheter och kompetenser för att gemensamt åstadkomma en bättre helhetslösning än vid en traditionell entreprenad.

Den nyproducerade delen av skolbyggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Brandstationens byggnader är kulturklassade vilket kräver att utvändig renovering och vissa invändiga arbeten utförs i samråd med byggnadsantikvarie. Byggstart för projektet är första kvartalet 2019 och hela skolan beräknas stå klart för inflyttning hösten 2022.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Bysell, vVD IN3PRENÖR
Telefon: 070-331 40 50
E-post: anders.bysell@in3ab.se

Stefan Westin, arbetschef IN3PRENÖR
Telefon: 070-544 06 66
E-post: stefan.westin@in3ab.se

 

Bild: Tengbom