Nyhet

2016-04-18

IN3PRENÖR bygger om och till kvarter N inom Karolinska

IN3PRENÖR har tecknat avtal med Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum för om- och tillbyggnad av kvarter N inom Karolinska Universitets-sjukhuset i Solna. Projektet omfattar ca 18 000 m² ombyggnad och ca 5 000 m² tillbyggnad. Projekteringssamverkan påbörjas omgående och produktionen beräknas pågå fram till Q1 2019.

Projektet genomförs som utförandeentreprenad i nära samverkan med mål att åstadkomma lokaler i framkant som ger möjlighet till 86 nya vårdplatser, administration samt bibliotek.

– Det har varit ett stort intresse för den här upphandlingen och flera konkurrenskraftiga anbud kom in. Efter utvärderingsprocessen så visade det sig att IN3PRENÖR hade offererat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet i kombination av pris och kvalitetskriterier, säger Hans Danielsson, projektchef på Locum.

Projektet NKV är ett komplext om- och tillbyggnadsprojekt inom ett område med stora krav på logistik och samordning med pågående sjukhus- och övrig byggverksamhet. Efter färdigställande kommer NKV logistiskt och verksamhetsmässigt att ingå som en del av det Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna.

– I och med detta avtal har vi fått ett nytt kvitto på att vi är mycket konkurrenskraftiga, säger Mats Kimby, vd på IN3PRENÖR AB.

– Det är mycket glädjande att Locum valt oss på IN3PRENÖR som samarbetsparter. Genom vår stora erfarenhet av komplexa projekt vill vi medverka till att skapa mervärden för Locum genom hela projektet.” säger Anders Bysell, vvd/arbetschef på IN3PRENÖR AB.

Projektet är IN3PRENÖRs andra större projekt åt Locum under senare år och del av landstingets satsning på framtidens hälso- och sjukvård.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Bysell, vvd/arbetschef IN3PRENÖR
Telefon: 070-331 40 50
E-post: anders.bysell@in3ab.se