Stockholmsverken, Stockholm

IN3PRENÖR har fått i uppdrag av AMF Fastigheter att bygga om två kvarter på Södermalm i Stockholm. Projektet genomförs i samverkan och omfattar ca 30 000 kvadratmeter.

Projektet omfattar en modernisering av byggnaderna inkl. en generell teknisk uppgradering med mål att uppnå miljöklassificering Miljöbyggnad nivå silver. Totalt berörs fyra byggnader längs Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan i området runt Stockholms södra station.

På grund av kvarsittande hyresgäster, kringboende, innerstadsutrymmen och begränsande teknikutrymmen är projektet komplext. När projektet är färdigt kommer det att erbjuda flexibla kontor med hög teknisk standard och industriell känsla, gatuplan och innergårdar.

Projektet är påbörjat och första etappen färdigställs sommaren 2018.

Projektfakta

Rubrik
Relaterat