Riksten Skola, Tullinge Stockholm

IN3PRENÖR har fått uppdraget att bygga den andra etappen av Rikstens skola i Tullinge i södra Storstockholm. Uppdraget inkluderar tillbyggnad av undervisningslokaler för ytterligare 300 elever. Byggarbetet utförs på uppdrag av Botkyrka kommun och beräknas vara klart till våren 2016.

Rikstens skola ligger i det expansiva området Rikstens Friluftsstad. Hösten 2013 invigdes den första etappen av skolan. Idag går här 300 elever från förskoleklass till årskurs 4. När etapp två är klar kommer den nya delen att inrymma klassrum, grupprum, allrum, lärararbetsplatser, lokal för hemkunskap samt fysik-, kemi-, teknik- och biologisalar. Skolan får då plats för totalt 600 elever ända upp till årskurs 9.

Tillbyggnaden utförs med tegelfasad, tak av betongpannor och plåttak identiskt med den befintliga skolbyggnaden. Etapp två består totalt av 1 900 kvadratmeter (BTA). Byggarbetet startade i april och beräknas vara klart till våren 2016.

Projektfakta

Beställare
Botkyrka Kommun
Entreprenadform
Totalentreprenad
Projektstart
maj 2015
Färdigställande
maj 2016
Rubrik
Relaterat