Reservkraftsanläggning för Södertälje sjukhus

I samverkan med Locum har vi projekterat och byggt på totalentreprenad, en nybyggnad för reservkraftsförsörjning av nya Södertälje Sjukhus samt en ny gascentral som försörjer sjukhuset med medicinska gaser.

Det är ett komplext projekt i sjukhusmiljö med full drift för sjukhuset under hela byggtiden, vilket ställer stora krav på hänsyn till omgivningen, logistik, samverkan och samordning såväl tekniskt som tidsmässigt.

Den nya byggnaden är placerad under mark inne på Södertälje sjukhusområde. Projektet har komplicerade grundläggningsförhållanden med spont för hela huset. Huset är platsgjutet i botten och övriga byggnadsdelar har utförts i huvudsak prefabricerat.

Entreprenaden inkluderar även kompletta installationer för elförsörjningen till sjukhuset och elkraftkällan utgörs av dieseldriven motor.

Bild hämtad från Locums hemsida, www.locum.se

Projektfakta

Region
Stockholm
Projektstart
Dec 2013
Färdigställande
Dec 2014
Beställare
Locum
Entreprenadform
Totalentreprenad Samverkan