Brandstegen, Stockholm

I Midsommarkransen, i södra Stockholm, genomför IN3PRENÖR i samverkan med SISAB nybyggnad av ny grundskola.

Projektet genomförs som utförandeentreprenad i samverkan. IN3PRENÖR har projekterings medverkat from systemhandlingsskedet.

Projektet är till största del nybyggnad men även ombyggnad av angränsande f d brandstation utförs för att bli del av skolans lokaler.

Skolan byggs och anpassas för årskurs F-9 samt särskola med totalt ca 1000 elever. Inom skolan skapas lokaler även för funktioner som tillagningskök, idrott, NO, slöjd, musik och hemkunskap.

Nybyggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Den fd brandstationen är kulturminnesklassade vilket kräver att utvändig renovering och del av de invändiga arbetena utförs varsamt i samråd med byggnadsantikvarie.

Skolan kommer stå klar hösten 2022.

 

Bild: Tengbom

 

 

Projektfakta

Beställare
SISAB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad i samverkan
Projektstart
2019
Färdigställande
2022
Storlek
13 000 kvm