Klamparen 10

IN3PRENÖR och KLP har tecknat avtal för om- och tillbyggnad av fastigheten Klamparen 10 på Kungsholmen, f d Stockholms tingsrätt.

Sammanlagt omfattar entreprenaden ca 25000 m² kontor varav drygt 5000 m² är tillbyggnad med ny toppvåning, utökade flyglar och nya glasspänger. Samtidigt öppnas byggnaden med publika ytor mot Fleminggatan. – Vi är väldigt glada över att få möjlighet att starta ett stort och spännande projekt i tider när många stoppar sina projekt, säger Anette von Mentzer, Fastighetsdirektör på KLP Fastigheter. Det här kommer att bli en fantastisk mötesplats på Östra Kungsholmen där gedigna klassiska och K-märkta värden möter det nya och moderna, fortsätter Anette. Möjlighet finns här att hyra riktigt stora sammanhängande kontorsytor Inflyttning planeras till Q1, 2022. Byggnaden kommer att certifieras enligt Breeam-in-use. Entreprenaden sker i samverkan och byggstart sker omgående.

– Vi är glada över att få förtroendet att i samverkan med KLP uppgradera denna historiska byggnad till en attraktiv kontorsfastighet.
– Vårt samarbeta präglas av långsiktighet vilket är en tillgång i dessa oroliga tider. Säger Anders Bysell, vvd IN3PRENÖR AB.

Projektfakta

Region
Stockholm
Beställare
KLP Fastigheter
Entreprenadform
Samverkan
Projektstart
2020
Färdigställande
2022
Projekttyp
Om- och tillbyggnad
Storlek
25 000 kvm