Hyresgästanpassning Strukton Rail

Vi fick i uppdrag att för Strukton Rail utföra en hyresgästanpassning i Hägersten.

Ombyggnad av rå lokal på cirka 7000 m2 fördelat på hälften kontor och hälften lager och omfattar nya installationer, ytskikt, stomkomplettering, två nya hissar samt fönsterrenovering.

Projektfakta

Region
Stockholm
Projektstart
Sep 2014
Färdigställande
Apr 2015
Projekttyp
Ombyggnation
Storlek
7 000 m2
Rubrik
Relaterat
Beställare
AB Sagax
Entreprenadform
Totalentreprenad