Hållbarhet – i dimensioner

IN3PRENÖR strävar efter att fatta långsiktigt kloka beslut för våra kunder, våra medarbetare samt för samhällets bästa.

Hållbarhet för oss handlar om att genomföra projekt med ett så litet klimatavtryck som möjligt och vi skall ha en arbetsmiljö i våra projekt som ska tillhöra branschens bästa.

IN3PRENÖR medverkar till att skapa arbetsmiljöer som människor ska trivas och växa i, som inte ger upphov till olyckor och där ingen diskriminering förekommer. Vi bidrar också genom höga krav till goda sociala förhållanden för våra leverantörer.

Hållbarhet ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv genomsyrar hela vår verksamhet och beaktas i alla de beslut vi tar.

 

CERTIFIERAD PROJEKTSTYRNING

IN3PRENÖR har som mål att varje projekt ska slutbesiktigas med noll fel. För att uppnå vår nollfelsvision arbetar vi på ett strukturerat sätt med kravställning, uppföljning och styrning enligt det branschanpassade arbetsmiljö-, kvalitets- och miljösystemet BF9K. IN3PRENÖR är certifierade enligt BF9K – certifieringen finns som en trygghet både för våra kunder och för våra anställda och syftar till att säkerställa byggnation med hög kvalitet, bra miljöprestanda och en god arbetsmiljö för alla inblandade.

Kvalitet – IN3PRENÖRS kvalitetsarbete går ut på att leverera byggentreprenader i rätt tid med långsiktig kvalitet. IN3PRENÖR skall i varje projekt alltid ha en nöjd kund.

Miljö – Vår värld står inför stora utmaningar. IN3PRENÖR försöker med konkreta åtgärder att verka för ett hållbart samhälle.
Just nu har vi fokus på hållbara materialval, effektiv avfallshantering, minskad klimatpåverkan och en effektiv resursanvändning från vår produktion.

Arbetsmiljö – Vi vill att alla ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från arbetsplatsen med liv och hälsa i behåll. Våra medarbetare ska inte utsättas för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god.

 

 

 

Läs mer om BF9K

Ladda ner ett dokument som kort berättar om vad BF9K är och fördelarna med en certifiering.

Ladda ner