Hållbarhet – i dimensioner

IN3PRENÖRS och kundens framgång i genomförande av projekt utgår bland annat från hållbarhetsfrågor som är en central del av vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom medverkan i branschens utveckling.

Miljö

IN3PRENÖR levererar totallösningar av entreprenader och tjänster inom kommersiellt byggande.

IN3PRENÖR tar ansvar för hållbarhetsfrågan under hela byggprocessen för att säkerställa att slutprodukten håller den miljöprestanda som kunden önskar. Hållbarhet ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv genomsyrar vår verksamhet och beaktas alltid i de beslut vi tar. Vi vill bidra till att skapa en hållbar livsmiljö samtidigt som vi skapar lönsamma affärer.

För att ta del av goda erfarenheter och nyheter inom hållbarhetsområdet är vi också medlemmar av Sweden Green Building Council.

Kvalitet

IN3PRENÖRs kvalitetsarbete går ut på att leverera byggentreprenader i rätt tid med förväntad långsiktig kvalitet.

Vi arbetar strukturerat enligt vårt särskilt utvecklade arbetssätt.

Tidigt i projekten påbörjas förbesiktning och kontroll av projekteringsarbetet, tillverkning i fabrik och produktionen på byggarbetsplatsen.

Vid slutbesiktningen är målet att inga besiktningsanmärkningar skall finnas.

IN3PRENÖR strävar alltid att i varje projekt ha en Nöjd Kund.

Certifierat KMA-arbete

IN3PRENÖR är sedan många år certifierade enligt det branschanpassade kvalitets- och miljösystemet BF9K. Certifieringen finns som en trygghet både för våra kunder och för oss och våra anställda.

KMA-arbetet är helt integrerat i vår dagliga verksamhet. Det viktigaste styrdokumentet är manualen som tagits fram av BF9K  och som vi har kompletterat med egna viktiga delar.

Arbetsmiljö

Vi vill att alla ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från arbetsplatsen med liv och hälsa i behåll. Från 1 december 2011 skärpte vi våra ordnings- och skyddsregler ute på våra arbetsplatser.

De mest väsentliga områdena är:

  • Skyddskläder
  • Skyddsutrustning
  • Skyddsanordning
  • Riskanalys

Här kan du läsa reglerna i detalj.

 

Läs mer om BF9K

Ladda ner ett dokument som kort berättar om vad BF9K är och fördelarna med en certifiering.

Ladda ner