Nyhet

2018-05-08

IN3PRENÖR bygger åt Riksbankens Jubileumsfond

IN3PRENÖR grundförstärker och moderniserar åt Riksbankens Jubileumsfond

Kv Styrpinnen 23 är belägen på Kungsträdgårdsgatan 18. Fastigheten som är blåklassad kommer att moderniseras med nya tekniska system samt anpassningar till nya och befintliga hyresgäster.

Projektet genomförs som totalentreprenad i samverkan, uppdelat i olika etapper med kvarsittande hyresgäster. Projektet passar vår organisation bra då det har både tekniska och logistiska utmaningar säger Anders Bysell, vVD IN3PRENÖR AB.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Bysell, vVD IN3PRENÖR
Telefon: 070-331 40 50
E-post: anders.bysell@in3ab.se

Charlie Köhler, arbetschef IN3PRENÖR
Telefon: 070-478 33 08
E-post: charlie.kohler@in3ab.se